Imeachtaí Dheireadh na Bliana -End of Year Celebrations

Imeachtaí Dheireadh na Bliana -End of Year Celebrations

Imeachtaí Dheireadh na Bliana / End of Year Celebrations 2021/21

Bliain scoile le difear a bhí againn i mbliana gan amhras. Sheas muid le chéile go cróga le linn na paindéime ag faire thart timpeall orainn ar na hiarrachtaí mhóra a bhí a dhéanamh chun daoine ar fud an domhain a chosaint, agus chun leigheas nó vaicsín ar an víreas a fháil.

Chuir Covid-19 brú orainn athruithe móra a dhéanamh, agus b’éigean dúinn dul i dtaithí arís ar scolaíocht ar-líne, ar ócaidí speisialta teaghlaigh a dhéanamh go fíorúil, agus ar ndóigh, chrónaigh muid ár gcairde.

Tá bhur dtuismitheoirí agus bhur múinteoirí bródúil asaibh i gcónaí. Ag Gaelscoil Bhun Crannncha, oibríonn muid as lámha a chéile, agus ansin céiliúrann muid le chéile. Bhí sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh deis againn an bhliain a chríochnú ar nóta ard mar a dhéantar gach bliain. Seachtain draíochtúil a bhí againn ag deireadh Mí an Mheithimh nuair a tháinig muid le chéile don Lá Spóirt, do thurais scoile ,agus do Thionól Speisialta Rang 6. Bainigí sult as na grianghrafanna thíos ina bhfuil lúchair na bpaistí soiléir.

Guimid Samhradh sona agus sláintiúil ar gach duine agaibh. Tabharaigí aire daoibh fhéin go dtí go dtagann muid ar ais le chéile i Meán Fómhair.

This school year has been quite different in every sense! We stood strong and brave in the midst of a pandemic and watched as the world tried to save lives, find a cure or vaccine. Covid-19 forced us to make many changes in January when we returned to on-line teaching and learning, held only virtual events and really, really, missed our friends.

Your parents/guardians and teachers are proud of you. At Gaelscoil Bhun Cranncha, we all work together, just as we celebrate together. We are delighted that this school year ended on such a high note, with the magic of school tours, Sports Day and a beautiful Rang 6 Assembly. Please enjoy the smiling faces in the photos below.

Have a happy, safe and healthy summer holiday. Please remember to stay safe and well. We look forward to seeing everyone again in September!

Enquire
Contact
Gaelscoil Bhun Cranncha,
Ascaill an Chaisleáin,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall
F93YW18

074 93 61988


Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2024 Gaelscoil Bhun Cranncha