FÁILTE AN PHRÍOMHOIDE / PRINCIPAL'S WELCOME

Príomhoide.jpg

Fáilte Romhat go Suíomh idirlín Ghaelscoil Bhun Cranncha.

Cuirim fáilte ó chroí romhat go suíomh idirlín Ghaelscoil Bhun Cranncha. Tá sároideachas trí mheán na Gaeilge curtha ar fáil againn do mhuintir Inis Eoghain le beagnach ceathrú céid anuas. Táimid bródúil as an atmaisféar dearfach spreagúil atá cothaithe againn inár scoil, chomh maith leis an phobal láidir gníomhach atá forbartha i rith an ama sin. I nGaelscoil Bhun Cranncha, cuirimid béim ar fhorbairt iomlánaíoch ár ndaltaí. Tá dul chun cinn acadúil ár ndaltaí an-tábhachtach, chomh maith le forbairt folláine, forbairt fhisiciúil agus forbairt scileanna don saol. Tá ár dteanga dúchais lárnach i ngach rud a dhéanaimid i nGaelscoil Bhun Cranncha agus tá an-bhród orainn go mbíonn gach dalta d'ár gcuid dátheangach ar fhágáil na scoile dóibh, beag beann ar an teanga a labhraítear sa bhaile. Má tá tuilleadh eolais uait, nó más mian leat coinne a dhéanamh chun bualadh liom, ná bíodh leisce ar bith ort scairt a chur ar an scoil ar 0749361988 nó ríomhphost a chur chugainn ag gsbc1999@gmail.com.

Welcome to Gaelscoil Bhun Cranncha's School Website

I am delighted to welcome you to our school website. We have been providing a high-quality education through the medium of Irish to pupils from throughout Inishowen for almost a quarter of a century. We are extremely proud of the positive and inspiring atmosphere that we have developed in our school, as well as the strong and vibrant school community that we have built up over the years. In Gaelscoil Bhun Cranncha, we focus on the holistic development of each and every one of our pupils. We strive for academic excellence and we place a strong emphasis on wellbeing, physical development and on the development of life skills. Our native language is central to everything we do in Gaelscoil Bhun Cranncha and we are tremendously proud that every one of our pupils reaches a high level of bilingualism, regardless of whether they come from an Irish-speaking or English-speaking home. If you would like any more information, or if you would like to make an appointment, please don't hesitate to get in touch by phone on 0749361988 or by email at gsbc1999@gmail.com.

Pól Mac Daibhéid

Enquire
Contact
Gaelscoil Bhun Cranncha,
Ascaill an Chaisleáin,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall
F93YW18

074 93 61988


Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2024 Gaelscoil Bhun Cranncha