Seachtain Frith-Thromaíochta

Seachtain Frith-Thromaíochta

Seachtain Frith-Thromaíochta - Anti-Bullying Week

Cheiliúraigh muid Seachtain Frith-Thromaíochta ar scoil an tseachtain seo caite ón 27ú-31ú Eanáir. D'fhoghlaim na páistí faoin dóigh mar a bheith mar cairde maithe agus rinne muid ceachtanna faoin frith-thromaíocht chomh maith. Bhí clár na seachtaine lán de gníomhachtaí suimiúla chun tacú leis na páistí na príomhtheachtaireachtaí a fhoghlaim. Bhí tráthanna na gceist, fiseáin, drámaíocht agus scéalaíocht in úsáid agus phléigh na páistí na saincheisteanna seo:

  • Cad is tromaíocht ann ?
  • Cad le déanamh le dul i ngleic leis?
  • Sábháilteacht ar-líne

Rinne Rang 5 agus Rang 6 ceardlann le Fiona Forman faoi scileanna cóipeála a fhorbairt agus um thrathnóna labhair Fiona le tuismitheoirí chomh maith. Má tá imní ar bith agat faoi do pháiste agus í/é ar scoil, labhair le do thoil leis an mhúinteoir nó le do pháiste. Tá Polasaí Frith-Thromaíochta na scoile ar fáil do thuismitheoirí ar an suíomh scoile anseo, agus molaimid na fiseáin seo atá ar shuíomh Webwise.

Suíomhanna - Websites for parents:

https://www.webwise.ie/parents/play-it-safe-an-introductory-guide-to-online-gaming-for-parents/

https://www.webwise.ie/category/videos/videos-for-parents/

We celebrated Anti-Bullying Week last week from 27th - 31st January. The children learned how to become good friends and also completed lessons on anti-bullying. We used story-telling, videos and quizzes to heighten awareness of bullying and how to keep ourselves and others safe from bullying. We focussed during the week on;

  • How to recognise bullying
  • How to respond to bullying
  • How to stay safe online

Fiona Forman B.Ed.M.Sc. was invited to do a very worthwhile workshop on developing resillience with 5th and 6th class children. In the afternoon, the teachers and sna's had a similar workshop and Fiona finished the day with a "Raising Resillient Children" talk to parents. She shared ways to give our children the support and skills they need to become resillient and parents were clearly very interested in her talk.

If you have any concerns about the welfare of your child at school, please speak to your child’s class teacher. The school’s Anti-Bullying Policy can be found on this website. We also recommend the videos on Webwise (follow the links above).

Enquire
Contact
Gaelscoil Bhun Cranncha,
Ascaill an Chaisleáin,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall
F93YW18

074 93 61988


Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2023 Gaelscoil Bhun Cranncha