Ráiteas Misin / Mission Statement

Main Image.JPG

Ráiteas Misin

Is scoil ionchuimsitheach idirchreidmheach í Gaelscoil Bhun Cranncha ina léirítear meas ar indibhidiúlacht achan dalta. Cuirimid forbairt iomlánaíoch ár ndaltaí chun cinn sa dóigh is gur féidir le gach dalta a chumas a bhaint amach go hacadúil, go fisiciúil, go spioradálta, go morálta agus go mothúchánach. Déanaimid ár ndícheall meas ar chultúir eile a chothú i measc ár ndaltaí, chomh maith le brod a spreagadh iontu inár dteanga féin agus inár gcultúr féin. Táimid an-bhródúil as an ról a imrímid i gcur chun cinn na Gaeilge i measc pobal na Gaeilge atá de shíor ag fás in Inis Eoghain.

Mission Statement

Gaelscoil Bhun Cranncha is an inclusive interdenominational school in which the uniqueness of each child is respected and valued. We focus on the holistic development of each of our pupils, so that everyone is given the chance to fulfil their potential academically, physically, spiritually, morally and emotionally. We aim to instil in each of our pupils a respect for other cultures and identities and a pride in our own Irish language and culture. We take great pride in the role we play in the promotion of the Irish language among an ever-growing community of Gaeilgeoirí in Inishowen.

376901724_798031032117234_3571027483776781124_n - Copy (2).jpg

Grupa_Ceoil.jpg

peil.jpg

Enquire
Contact
Gaelscoil Bhun Cranncha,
Ascaill an Chaisleáin,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall
F93YW18

074 93 61988


Download the iClass App for iOS
Download the iClass App for Android
Location
© 2024 Gaelscoil Bhun Cranncha